PROTOCOL DE LESIONS

PROTOCOL EN CAS DE LESIÓ FEDERATS
El Protocol d’Actuació en Accidents Esportius per lo temporada 2018/2019

Com procedir :
Cal trucar al telofon 93 396 60 90 identificant a l’esportista mitjançant les seves dades personals i numero de polissa corresponent
(Aquestes dades figuren a lo de la federatió)
El centre coordinador us indicara al Centre Medic on us heu d’adreaçar per proximitat.
Un cop gueu rebut l’assistencia mèdica cal que feu arribar l’informe Medic a

    cbi.area.secretaria@gmail.com

En cas de dubte podeu contoctar amb Judit Lamolla Alegre al seguent telefon: 618 57 88 73
Medics Concertats a Igualada MIPS Fundació Privada


Assistencial Anoia

Hospital Igualada

Podeu consultar tota l’informacio a la pagina web www.basquetcatala.cat