Presentació

La missió del Club Bàsquet Igualada és la de ser un club de bàsquet formatiu que desenvolupa els seus integrants com esportistes i com a persones. Fundat l’any 1980 pels Srs. Francesc Alcoberro, Josep Mª Soteras, Josep Mª Oller, Joan Soler, Francesc Claramunt i Josep Miramunt. Des de llavors no hem parat de crèixer. Actualment al Club hi conviuen més de 300 esportistes repartits en 28 equips i l’Escola de Bàsquet. L’equip Sènior Masculí A està competint a EBA i el Sènior Femení A a Copa Catalana.

La nostra visió es la de ser un Club de bàsquet de referència, incrementant el nombre i el nivell de competitivitat dels nostres equips. No prioritzem la competitivitat dels equips per sobre dels aspectes formatius, lúdics o socials ni tampoc a l’inrevés . Adaptem l’estratègia formativa a la realitat i necessitats de cadascun dels equips.

Som rigorosos en els aspectes relacionats amb el compromís i el respecte entre nosaltres i també amb els altres equips i àrbitres i afeccionats. Volem un club obert i transparent qui sigui punt de trobada de tots els esportistes, socis i simpatitzants en un entorn esportiu ètic que previngui conductes de risc i fomenti una convivència responsable, constructiva i solidària.

El club té com a finalitat primordial la formació́ esportiva de nens, nenes i joves, mitjançant la qual contribueix al seu desenvolupament integral com a persones, amb capacitat per exercir de forma responsable i solidària els seus drets i deures com a ciutadans i ciutadanes.

Valors ètics del club: