Codi ètic

Què és?
El Codi Ètic recull la declaració dels valors i principis d’actuació que subscriu el Club, i estableix conseqüentment un conjunt d’orientacions perquè la conducta de tots els seus membres es regeixi per aquests valors i principis ètics.

Per a què serveix?
La finalitat del Codi Ètic és marcar uns fonaments i unes pautes essencials, que promoguin i afavoreixin de forma eficaç la pràctica ètica de tots els seus membres, d’acord amb la missió i els valors del club. I els princpis d’actuació que se’n derivin.

Així doncs, el codi pretén ser un instrument que serveixi a tots els membres del club (esportistes, entrenadors, pares, equip directiu i tot el col·lectiu de socis) per a la reflexió i l’orientació ètica en tots els àmbits: entrenament i competició esportiva; convivència i treball col·laboratiu d’equip; comportament de l’afició; i gestió en el camp de l’esport.

Per què és necessari?
Les institucions públiques, esportives i socials, experts en educació i progenitors cada vegada expressen més la necessitat d’assegurar un entorn esportiu ètic que previngui conductes de risc i fomenti una convivència responsable, constructiva i solidària. Per contribuir-hi, el club reconeix i desitja promoure el potencial educatiu que posseeix l’esport.

La formació esportiva és un entorn privilegiat per fomentar valors ètics, que consolidin en els nens, nenes i adolescents actituds essencials per al seu creixement personal i integral, i els capaciti com a ciutadans/es responsables i solidaris.

Com s’ha el·laborat?
S’ha seguit el procediment Sport Ethic Seal (SES), Segell de Garantia Ètica per Entitats Esportives dedicades a la Formació Infantil i Juvenil i hem aplicat la metodologia SES. També hem tingut com a model el codi ètic del Club Vila Olímpica. S’han realitzats diferents sessions de treball per part de la comissió ètica i hem recollit l’opinió de tècnics, jugadors, pares i junta.

Codi ètic per als esportistes

Codi ètic per a tècnics

Codi ètic per a pares i familia

Codi ètic per a la directiva